Benkő Zsófia

Pszichológus, séma konzultáns jelölt

Felnőtt egyéni életvezetési tanácsadás, pszichológiai konzultáció

kontakt: tel: 06 30 329 6994

e-mail: benko.zsofia92@gmail.com

Bemutatkozás

2017-ben végeztem pszichológusként a Károli Gáspár Református Egyetemen. Tanulmányaim során több fővárosi pszichiátriai osztályon szereztem gyakorlati tapasztalatot, emellett egy gyermekpszichiátrián önkénteskedtem.

2018-tól másfél évig dolgoztam egy kiemelt projektben, melynek célja megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásba való visszaintegrálása volt. Munkám során szomatikus betegségeik mellett pszichés problémákkal is küzdő személyeknek segíthettem. Kiszolgáltatott helyzetükben kiemelten fontos volt erősségeik fókuszba emelése, ezzel támogatva a nehézségeikkel való megbirkózást.

2019 óta doktori hallgató vagyok az ELTE-n, ahol alváskutatással foglalkozom.  Itt lehetőségem nyílik tapasztalatot szerezni az oktatásban, kutatási gyakorlatokat vezetek kronotípusokat és alvásminőséget érintő témákban, valamint kommunikáció és tanulási készségfejlesztés kurzust is tartok.

Önismeretet hipnoanalízisben, autogén tréningben, kognitív terápiában és pszichodramatikus terápiás folyamatban szereztem.

Jelenleg sématerápiás módszerben képződöm.

A pszichológiai tanácsadás folyamatában kialakított szemléletem egyik fő eleme Yalomtól származik: az ember kapcsolataiban sérül és kapcsolataiban gyógyul. Ehhez a folyamathoz pedig nélkülözhetetlen a mély, empatikus figyelemben kibontakozó biztonságos kapcsolat megtapasztalása üléseink során.

Alkalmazott módszerek:

Sématerápia mellett kognitív szemléletű és pszichodrámából vett technikákkal, rendszeres szupervízió mellett dolgozom. A pszichológusi kompetenciahatáraimnak megfelelően segítő konzultációkra szerződhetünk.

Milyen problémákkal fordulhat hozzám?

  • Életvezetési, érzelmi nehézségekkel, ismétlődő minták felfedezésének, megértésének és megváltoztatásának igényével
  • Alváshigiénés gondokkal
  • Fiatal felnőtteknek a pályaválasztásban és a felnőttlétbe történő átmenetet érintő új élethelyzetek nehézségeivel

Segíthetek Önnek a mindennapok egészséges egyensúlyának megtalálásában az önreflexió és önismeret mélyítésével és az asszertív kommunikáció technikájának elsajátításával.