Szupervízió

Segítő szakemberek -pszichológusok, szociális munkások, pedagógusok, gyógypedagógusok- számára ambulanciánk munkatársai szakmai szupervíziós lehetőséget biztosítanak.

A szupervízió célja a hozzánk forduló szakemberek gyakorlati munkájának segítése, az esetleges elakadások  feloldása, A közös munka során lehetőség nyílik a segítő folyamatot más prespektívából is megvizsgálni, valódi változásokat indukálni. Az esetkezelés és a kritikus terápiás-pedagógiai folyamatok kezelésén túl a tágabb értelemben vett szakmai fejlődés kérdéseit is érintjük, illetve kiégés prevenciós lépéseket is teszünk -az egyéni szükségleteknek megfefelően.

Szupervíziót általában havi rendszerességgel tartunk egyéni, vagy homogén kiscsoportos formában. Csoprtlétszám maximum 4 fő.